Accueil » Photos » Achromatism

Photos Achromatism

Major chromatic aberration / distortion or achromatism